Legenden säger att Gediminas, härskare i Litauen, jagade i Sventaragis-dalen där han blev trött och stannade över natten. Så snart han blundade drömde han att en stor järnvarg stod och tittade på månen på det närliggande berget. Orakel tolkade drömmen så här: “Järnvågen symboliserar det oöverstigliga slottet och stad som måste byggas på denna plats.” Den byggda staden blev huvudstaden och fick namnet Vilnius. Det hände som oraklet hade sagt – staden motstod inte bara gamla strider utan också världskrig och rysk ockupation. Så nu ligger torget på samma plats där Gediminas drömde – med skulpturer av härskaren och den ylande vargen. Det dagliga livet blomstrar på torget, och konserter och evenemang äger rum vid olika tillfällen, till exempel ett möte med påven Franciskus 2018 eller årlig festival “Huvudstadens dagar”. Bara några tiotals steg över torget hittar du gården av Fursteslottet av Storhertigdömet Litauen.

Detta ställe i rutter

Få de senaste rutterna & nyheterna