Museum för Kernavė arkeologiska platser

Adress: Kerniaus g. 4A, Kernavė 19172

Idag verkar Museum för Kernave arkeologiska platser vara som en tidsmaskin som flyttar oss till det avlägsna förflutna Kernave. Här kan du se hur territorium verkade när glaciärer smältade, de första jägarna kom, man började bedriva jordbruksverksamhet eller upplevde välstånd under medeltiden. Platsernas historia berättas i speciella skärmar genom att reproducera bilder av olika tider av Kernave. De arkeologiska fynden som speglar de viktigaste tidsperioderna visas också under skärmarna. Nyfikna forskare kan bättre förstå mysterier av Kernave – de kan utforska själva historiska platser och arkeologiska utgrävningar samt att granska processer av arkeologiska forskningar på pekskärmar – från bortagning av gräset till fyndrestaurering. Du kommer att se riktiga bilder av utgrävningar som var gjorda här. Kernave historia återupplivs också i spel som berättar om händelser genom århundradena. Här kompletteras tidigare fynd med modern teknik, vilket gör det enkelt att gå igenom historien. Berörs du djupt av arkeologiska fynd som orsakar en trevlig upptäckt? Besök “Livliga dagar av arkeologi i Kernave”, som äger rum i i början av juli och bara ett par hundra steg från Museet för Kernave arkeologiska platser.

Detta ställe i rutter

Få de senaste rutterna & nyheterna