Vårjevndøgnsfest i Vilnius

Mar 20

Vårjevndøgn er et døgn når dagen blir like lang som natten. Etterpå blir dagene stadig lengre, med mer varme og sol. Generelt sett er det astronomiske jevndøgnet bare en momentan hendelse når Solskivens sentrum krysser himmelens ekvator, så nøyaktig lik fordeling mellom natten og dagen eksisterer ikke. Likevel har vi en fantastisk vårjevndøgnsfest. Vilnius har som tradisjon å vekke våren, da inviteres alle for å vekke naturen og befri seg selv fra vinterens sløvhet. Under denne festen pynter vi byen og elvebredden ved Kong Mindaugas bro med en komposisjon av ild og musikk. Man komponerer ulike tradisjonelle baltiske ornamenter ut av levende lys og ildsinstallasjoner som framstiller mønstre i jernkors, tradisjonelle litauiske kors i form av sol, smykker fra bronsealder, teiner og påskeegg. Disse symbolene tennes, mens man hører på tradisjonell musikk. Når du er i Vilnius, besøk denne festen, vekk våren fra mørket. Er du i Vilnius på sommertid? Årets korteste natt kan du møte på Sankthansfesten i Verkiai. Ved å danse til tradisjonelle rytmer vil du trampe flere skritt enn forventet.

Arrangementets offisielle nettside

Få de siste rutene & nyhetene